Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 13
Truy cập hôm nay: 31970
Tổng số truy cập: 1912555
 
Yahoo Messenger
donhuminhkhoa
 
Đặt quảng cáo

 

Triển lãm trên pano vải về Văn hóa các dân tộc phía Nam

2012-06-22 09:00:51

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Trên lãnh thổ Việt Nam có 54 thành phần dân tộc đang sinh sống, trong đó đông nhất là dân tộc Việt (khoảng 65 triệu người) và ít nhất là dân tộc Ơđu (khoảng 194 người). Quá trình hàng ngàn năm cộng cư đã hình thành nên trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam tình nghĩa anh em ruột thịt với một sức mạnh đoàn kết to lớn.

“Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Giarai hay Ê đê, Xơ đăng hay Ba na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau.”
(Lời Hồ chủ tịch – năm 1946)

Trong lịch sử, các tỉnh phía Nam là địa bàn cư ngụ chủ yếu của các dân tộc thuộc ngữ hệ Nam Á và ngữ hệ Nam Đảo. Từ thế kỷ 16, cư dân Việt và cư dân Hoa đã đến đây góp phần khai phá vùng đất này. Sau năm 1975, do nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tình hình phân bố dân cư có sự thay đổi lớn: nhiều nhóm thuộc các thành phần dân tộc phía Bắc đã chuyển vào Nam định cư.

Triển lãm giới thiệu một số nét văn hóa truyền thống của các dân tộc ở các tỉnh phía Nam, được trưng bày trên 42 pano theo nhóm ngôn ngữ:

- Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường (ngữ hệ Nam Á)

- Nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer (ngữ hệ Nam Á)

- Nhóm ngôn ngữ Hán (ngữ hệ Hán – Tạng)                

- Nhóm ngôn ngữ Nam Đảo (ngữ hệ Nam Đảo)                    

Mặc dù thuộc nhiều nhóm ngôn ngữ khác nhau, song do các dân tộc sống xen kẽ nhau nên cũng có các quan hệ hàng ngày và ảnh hưởng giao lưu văn hóa qua lại. Thế nhưng mỗi dân tộc vẫn lưu giữ được bản sắc văn hóa riêng của dân tộc mình. Ở đây cái đa dạng của văn hóa các dân tộc được thống nhất trong quy luật chung – quy luật phát triển đi lên của đất nước.

Trong khoảng hơn 20 dân tộc ở phía Nam Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của một số dân tộc thuộc 4 nhóm ngôn ngữ trên, chính là một phần của bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.