Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 11
Truy cập hôm nay: 48945
Tổng số truy cập: 2527912
 
Yahoo Messenger
donhuminhkhoa
 
Đặt quảng cáo

 

Bộ máy quản lý

Ban Giám đốc:   

            - Hoàng Anh Tuấn - Giám đốc

            - Lâm Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Hành chính

            - Nguyễn Khắc Xuân Thi - Phó Giám đốc chuyên môn

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp:

            - Lê Hoàng Yến - Trưởng phòng

            - Hồ Thị Thanh Thúy - Phó Trưởng phòng

2. Phòng Sưu tầm:

            - Nguyễn Việt Trung - Trưởng phòng

            - Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Trưởng phòng

3. Phòng Kiểm kê - Bảo quản:

            - Nguyễn Văn Quốc - Phó Trưởng phòng

4. Phòng Trưng bày - Tuyên truyền:

            - Bá Trung Phụ - Trưởng phòng

            - Trần Thị Ngọc Lan - Phó Trưởng phòng

            - Phạm Ngọc Uyên - Phó Trưởng phòng

Tổ Thư viện:

            - Trần Văn Bay - Tổ trưởng

Không có bài viết trong danh mục này.