Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 14
Truy cập hôm nay: 31980
Tổng số truy cập: 1912565
 
Yahoo Messenger
donhuminhkhoa
 
Đặt quảng cáo

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

2012-07-10 11:27:54

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Nguyễn Đình Đầu - Hội Nghiên cứu Đông Dương và Bảo tàng Gia Định như bóng với hình - TBKH BTLS - TP.HCM số 5, tr.70-77.
2. Phan Thuận An, 1997 - Từ các học hội ở Đông Dương đến phòng Chàm ở Huế, trong Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế, tập 2, tr.17-25.  
3. Báo cáo của Trương Bửu Lâm - Giám đốc Viện Khảo cổ ngày 18-10-1958 gởi Bộ trưởng Quốc Gia Giáo dục Sài Gòn (Tài liệu lưu tại Bảo tàng)
4. Arretté de 24-11-1927 créant a Sai gon un Musée d’art, d’histoire et d’ethnographie- J.O., 1927,p.3328 (Tài liệu lưu tại Bảo tàng)
5. Arreté du Gouvernuer de la Conchichine réglant l’organisation du Musée de la Cochichine ngày 28-11-1927 (Tài liệu lưu tại Bảo tàng)
6. Dự thảo Nghị định tổ chức nội bộ Viện Bảo tàng Quốc Gia Việt Nam (Tài liệu lưu tại Bảo tàng)
7. Thái Văn Kiểm - Trương Bá Phát - Chỉ nam về viện BTQGVN tại SG. Tủ sách khảo cứu - Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh niên - Sài Gòn, 1974, tr.22.
8. Công văn số 7- VBT ngày 22-1-1959 (Tài liệu lưu tại Bảo tàng)
9. Báo cáo của Vương Hồng Sển ngày 15-7-1958 (Tài liệu lưu tại Bảo tàng)
10. Lê Trung - Bảo tàng Lịch sử - TP.HCM - 20 năm nhìn lại, trong TBKH BTLS Việt Nam - TP.HCM số 1, năm 1999, tr.5-15.
11. Quyết định thành lập Bảo tàng Lịch sử của UBND TP.HCM ngày 23-8-1979.
12. Trịnh Thị Hòa - Bảo tàng Lịch sử – TP.HCM: 25 năm kế thừa và phát triển, trong Thông báo Khoa học BTLS – TP.HCM số 5, 2004, tr7-13.