Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 8
Truy cập hôm nay: 30555
Tổng số truy cập: 1911036
 
Yahoo Messenger
donhuminhkhoa
 
Đặt quảng cáo

 

BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

2015-06-26 22:21:06

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢO TÀNG LỊCH SỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 06  năm 2015.

 

                                         THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

1/ Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

    * Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định.

    *  Yêu cầu trình độ đối với chức danh:

    - Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đảng, trung cấp, đúng với yêu cầu trình độ chuyên môn của vị trí việc làm.

    - Ngoại ngữ: Trình độ B trở lên.

    - Tin học: Chứng chỉ A trở lên.

    * Có quốc tịch Việt Nam và hộ khẩu thường trú tại TP. Hồ Chí Minh

2/ Số lượng viên chức cần tuyển dụng:

      - Vị trí việc làm gắn với công việc sưu tầm:   03 người; chức danh Bảo tàng viên

      - Vị trí việc làm gắn với công việc Trưng bày- Tuyên truyền: 05 người; chức danh Bảo tàng viên.

      - Vị trí việc làm gắn với công việc Kiểm kê – Bảo quản:  03 người; chức danh Bảo tàng viên.

       (Các vị trí từ này: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Di sản, Bảo tàng, Lịch sử, Văn hóa học)

     - Vị trí việc làm gắn với công việc Kế toán trưởng:  01 người; chức danh Kế toán trưởng.

    - Vị trí việc làm gắn với công việc Văn thư – Lưu trữ: 01 người; chức danh Lưu trữ viên.

3/ Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ;

    a/ Nội dung hồ sơ đăng ký

      - Đơn đăng ký dự tuyển (mẫu số 1 ban hành kèm theo quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV).

      - Sơ yếu lý lịch có tự thuật, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường - thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

      - Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao hộ khẩu thường trú.

      - Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

      - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

      - Giấy chứng nhận ưu tiên tuyển dụng viên chức (nếu có).

      - Những người đã làm việc theo diện hợp đồng lao động tại Bảo tàng sẽ bổ sung HĐLĐ lần đầu và lần cuối, sổ BHXH (photo).

    b/ Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 22/06/2015 đến 15/07/2015.

    c/  Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:   Phòng Hành chính – Tổng hợp – Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh.

         Số 2 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm- Phường Bến Nghé – Quận 1-TP.HCM

     d/ Điện thoại liên hệ:   08.38258783 – 08.39100167

4/ Hình thức và nội dung xét tuyển:

    4.1. Hình thức:

        Tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển, công khai trên thông tin đại chúng.

    4.2. Nội dung xét tuyển:

    - Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

    - Kiểm tra, sát hạch: Về năng lực chuyên môn.

    4.3. Cách tính điểm:

    - Điểm học tập: bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập, quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

    - Điểm tốt nghiệp: bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn, quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

    - Điểm thực hành: tính theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

        Kết quả xét tuyển là tổng điểm của ba loại điểm nêu trên.

    4.4 Thời gian xét tuyển:  từ 15/7/2015 đến 31/07/2015.

            Địa điểm xét tuyển:   Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh

                                              Số 2 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Quận 1