Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 11
Truy cập hôm nay: 31962
Tổng số truy cập: 1912547
 
Yahoo Messenger
donhuminhkhoa
 
Đặt quảng cáo

 

Đoàn Hội trại tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần IV tham quan Bảo tàng Lịch sử

2013-08-01 16:49:35

Đoàn Hội trại tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần IV

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ công tác tổ chức Hội trại tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần IV tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 01/08/2013, đoàn gồm 115 thành viên đã đến tham quan Bảo tàng Lịch sử.

Sau đây là một số hình ảnh của đoàn

Đoàn Hội trại tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần IV tham quan Bảo tàng Lịch sử
Xem Ảnh lớn
Đoàn Hội trại tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần IV tham quan Bảo tàng Lịch sử
Xem Ảnh lớn
Đoàn Hội trại tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần IV tham quan Bảo tàng Lịch sử
Xem Ảnh lớn
Đoàn Hội trại tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần IV tham quan Bảo tàng Lịch sử
Xem Ảnh lớn
Đoàn Hội trại tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần IV tham quan Bảo tàng Lịch sử
Xem Ảnh lớn
Đoàn Hội trại tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần IV tham quan Bảo tàng Lịch sử
Xem Ảnh lớn
Đoàn Hội trại tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần IV tham quan Bảo tàng Lịch sử
Xem Ảnh lớn
Đoàn Hội trại tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần IV tham quan Bảo tàng Lịch sử
Xem Ảnh lớn
Đoàn Hội trại tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần IV tham quan Bảo tàng Lịch sử
Xem Ảnh lớn
Đoàn Hội trại tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần IV tham quan Bảo tàng Lịch sử
Xem Ảnh lớn
Đoàn Hội trại tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần IV tham quan Bảo tàng Lịch sử
Xem Ảnh lớn
Đoàn Hội trại tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần IV tham quan Bảo tàng Lịch sử
Xem Ảnh lớn
Đoàn Hội trại tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần IV tham quan Bảo tàng Lịch sử
Xem Ảnh lớn
Đoàn Hội trại tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần IV tham quan Bảo tàng Lịch sử
Xem Ảnh lớn