Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 12
Truy cập hôm nay: 31970
Tổng số truy cập: 1912555
 
Yahoo Messenger
donhuminhkhoa
 
Đặt quảng cáo

 

BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”

2014-08-26 16:35:36

Sáng ngày 22/8/2014, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập và khai mạc trưng bày chuyên đề “Cổ vật Nhật Bản”.

Cách đây 35 năm, ngày 23/8/1979, Ủy ban Nhân dân Thành phố ký quyết định thành lập Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi nội dung trưng bày của Bảo tàng Quốc gia Việt Nam (Bảo tàng Quốc gia Sài Gòn cũ) từ một bảo tàng giới thiệu các chuyên đề về mỹ thuật của một số nước châu Á, trong đó có một phần nhỏ của Việt Nam, trở thành một bảo tàng mang tính lịch sử nhằm giới thiệu quá trình dựng nước và giữ nước cùng với các nền văn hóa lâu đời của dân tộc để tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh phía Nam tham quan, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa nước nhà.

Từ đó đến nay, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng phát triển và khẳng định vị trí của mình với những thành quả đáng kể trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Những thành quả ấy có được ngoài sự phấn đấu nỗ lực hết sức mình của bao lớp cán bộ viên chức của Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, còn có sự đóng góp, giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình của các đồng chí lão thành cách mạng, các đơn vị, tổ chức và cá nhân.

Nhìn lại hoạt động của Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh trong 35 năm qua, để có được những kế quả đáng ghi nhận, bên cạnh việc phát huy nội lực, không thể kể đến việc hỗ trợ và hợp tác có hiệu quả của nhiều bảo tàng và cơ quan hữu quan, các cơ quan khoa học ở Trung ương cũng như ở Thành phố Hồ Chí Minh, sự cộng tác có hiệu quả, nghĩa tình của các đồng chí lão thành cách mạng, các cộng tác viên… đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian qua. Với ý nghĩa đó, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập (1979 - 2014) và khai mạc trưng bày chuyên đề “Cổ vật Nhật Bản.

Đến dự lễ kỷ niệm 35 năm thành lập và khai mạc trưng bày chuyên đề “Cổ vật Nhật Bản có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Giám đốc các bảo tàng trong và ngoài thành phố, cựu cán bộ bảo tàng, các nhà nghiên cứu khoa học, nhà sưu tập và cộng tác viên thân thiết của bảo tàng, ….

Trong buổi lễ kỷ niệm, ông Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo hoạt động bảo tàng qua 35 năm và phát biểu khai mạc trưng bày chuyên đề “Cổ vật Nhật Bản.

Trong dịp này, các cộng tác viên đã tặng cho Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh 102 hiện vật nhằm bổ sung cho sưu tập của bảo tàng. Để ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các cá nhân và đơn vị vào quá trình xây dựng và phát triển Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã quyết định khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân và cộng tác viên của Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”
Xem Ảnh lớn
BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”
Xem Ảnh lớn
BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”
Xem Ảnh lớn
BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”
Xem Ảnh lớn
BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”
Xem Ảnh lớn
BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”
Xem Ảnh lớn
BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”
Xem Ảnh lớn
BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”
Xem Ảnh lớn
BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”
Xem Ảnh lớn
BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”
Xem Ảnh lớn
BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”
Xem Ảnh lớn
BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”
Xem Ảnh lớn
BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”
Xem Ảnh lớn
BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”
Xem Ảnh lớn
BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”
Xem Ảnh lớn
BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”
Xem Ảnh lớn
BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”
Xem Ảnh lớn
BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”
Xem Ảnh lớn
BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”
Xem Ảnh lớn
BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”
Xem Ảnh lớn
BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”
Xem Ảnh lớn
BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”
Xem Ảnh lớn
BẢO TÀNG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “CỔ VẬT NHẬT BẢN”
Xem Ảnh lớn