Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 12
Truy cập hôm nay: 31959
Tổng số truy cập: 1912544
 
Yahoo Messenger
donhuminhkhoa
 
Đặt quảng cáo

 

Bảo tàng Lịch sử phối hợp với Trường THCS Võ Trường Toản tổ chức chương trình “Giờ học sử tại Bảo tàng"

2012-07-06 14:39:33

Nhằm ôn lại truyền thống lịch sử dân tộc cho thế hệ học sinh - chủ nhân tương lai của đất nước, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc của các em học sinh.

- Hưởng ứng đợt vận động “Hành trình đến với Bảo tàng”, “Dân ta phải biết sử ta” và “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’, để bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống của dân tộc, Bảo tàng Lịch sử - TP.HCM phối hợp với Trường THCS Võ Trường Toản Quận 1 tổ chức chương trình “Giờ học sử tại Bảo tàng Lịch sử”

- Thông qua hiện vật, hình ảnh, tư liệu, tài liệu khoa học phụ trưng bày trong Bảo tàng. Đồng thời, qua những câu chuyện kể về các danh nhân, danh tướng qua các thời kỳ cùng với những chiến thắng vẻ vang được ghi lại trong những trang sử vàng của dân tộc… nhằm giúp cho học sinh củng cố lại kiến thức cơ bản, từ đó sẽ tạo cho các em sự yêu thích học môn lịch sử và sẽ phát huy được việc học tốt bộ môn lịch sử ngay tại Bảo tàng cũng như ở nhà trường.

Bảo tàng Lịch sử phối hợp với Trường THCS Võ Trường Toản tổ chức chương trình “Giờ học sử tại Bảo tàng"
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử phối hợp với Trường THCS Võ Trường Toản tổ chức chương trình “Giờ học sử tại Bảo tàng"
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử phối hợp với Trường THCS Võ Trường Toản tổ chức chương trình “Giờ học sử tại Bảo tàng"
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử phối hợp với Trường THCS Võ Trường Toản tổ chức chương trình “Giờ học sử tại Bảo tàng"
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử phối hợp với Trường THCS Võ Trường Toản tổ chức chương trình “Giờ học sử tại Bảo tàng"
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử phối hợp với Trường THCS Võ Trường Toản tổ chức chương trình “Giờ học sử tại Bảo tàng"
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử phối hợp với Trường THCS Võ Trường Toản tổ chức chương trình “Giờ học sử tại Bảo tàng"
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử phối hợp với Trường THCS Võ Trường Toản tổ chức chương trình “Giờ học sử tại Bảo tàng"
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử phối hợp với Trường THCS Võ Trường Toản tổ chức chương trình “Giờ học sử tại Bảo tàng"
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử phối hợp với Trường THCS Võ Trường Toản tổ chức chương trình “Giờ học sử tại Bảo tàng"
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử phối hợp với Trường THCS Võ Trường Toản tổ chức chương trình “Giờ học sử tại Bảo tàng"
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử phối hợp với Trường THCS Võ Trường Toản tổ chức chương trình “Giờ học sử tại Bảo tàng"
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử phối hợp với Trường THCS Võ Trường Toản tổ chức chương trình “Giờ học sử tại Bảo tàng"
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử phối hợp với Trường THCS Võ Trường Toản tổ chức chương trình “Giờ học sử tại Bảo tàng"
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử phối hợp với Trường THCS Võ Trường Toản tổ chức chương trình “Giờ học sử tại Bảo tàng"
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử phối hợp với Trường THCS Võ Trường Toản tổ chức chương trình “Giờ học sử tại Bảo tàng"
Xem Ảnh lớn