Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 7
Truy cập hôm nay: 6834
Tháng: 8008
Tổng số truy cập: 1212368
 
Đặt quảng cáo

 

Lãnh đạo Quận uỷ, Uỷ ban Nhân dân quận 1 cùng các ban ngành dâng hương đền thờ Hùng Vương

2013-02-08 13:24:42

Sáng 08/2/2013 (28 Tết ÂL Quý Tỵ 2013), Lãnh đạo Quận uỷ, Uỷ ban Nhân dân quận 1 cùng các ban ngành dâng hương đền thờ Hùng Vương trong khuôn viên Thảo Cầm Viên Tp. Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Quận uỷ, Uỷ ban Nhân dân quận 1 cùng các ban ngành dâng hương đền thờ Hùng Vương
Xem Ảnh lớn
Lãnh đạo Quận uỷ, Uỷ ban Nhân dân quận 1 cùng các ban ngành dâng hương đền thờ Hùng Vương
Xem Ảnh lớn
Lãnh đạo Quận uỷ, Uỷ ban Nhân dân quận 1 cùng các ban ngành dâng hương đền thờ Hùng Vương
Xem Ảnh lớn
Lãnh đạo Quận uỷ, Uỷ ban Nhân dân quận 1 cùng các ban ngành dâng hương đền thờ Hùng Vương
Xem Ảnh lớn
Lãnh đạo Quận uỷ, Uỷ ban Nhân dân quận 1 cùng các ban ngành dâng hương đền thờ Hùng Vương
Xem Ảnh lớn
Lãnh đạo Quận uỷ, Uỷ ban Nhân dân quận 1 cùng các ban ngành dâng hương đền thờ Hùng Vương
Xem Ảnh lớn
Lãnh đạo Quận uỷ, Uỷ ban Nhân dân quận 1 cùng các ban ngành dâng hương đền thờ Hùng Vương
Xem Ảnh lớn
Lãnh đạo Quận uỷ, Uỷ ban Nhân dân quận 1 cùng các ban ngành dâng hương đền thờ Hùng Vương
Xem Ảnh lớn
Lãnh đạo Quận uỷ, Uỷ ban Nhân dân quận 1 cùng các ban ngành dâng hương đền thờ Hùng Vương
Xem Ảnh lớn
Lãnh đạo Quận uỷ, Uỷ ban Nhân dân quận 1 cùng các ban ngành dâng hương đền thờ Hùng Vương
Xem Ảnh lớn
Lãnh đạo Quận uỷ, Uỷ ban Nhân dân quận 1 cùng các ban ngành dâng hương đền thờ Hùng Vương
Xem Ảnh lớn
Lãnh đạo Quận uỷ, Uỷ ban Nhân dân quận 1 cùng các ban ngành dâng hương đền thờ Hùng Vương
Xem Ảnh lớn
Lãnh đạo Quận uỷ, Uỷ ban Nhân dân quận 1 cùng các ban ngành dâng hương đền thờ Hùng Vương
Xem Ảnh lớn
Lãnh đạo Quận uỷ, Uỷ ban Nhân dân quận 1 cùng các ban ngành dâng hương đền thờ Hùng Vương
Xem Ảnh lớn
Lãnh đạo Quận uỷ, Uỷ ban Nhân dân quận 1 cùng các ban ngành dâng hương đền thờ Hùng Vương
Xem Ảnh lớn