Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 10
Truy cập hôm nay: 73892
Tổng số truy cập: 3306407
 
Yahoo Messenger
donhuminhkhoa
 
Đặt quảng cáo

 

Tìm

Tiêu chí tìm kiếm
Các bài viết tìm thấy
THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ - LÝ (939 – 1.225)
Khởi đầu kỷ nguyên độc lập, trải qua 3 triều Ngô (939 - 968), Đinh (968 - 981), Tiền Lê (981 - 1009), nhân dân Việt tiếp tục đấu tranh chống xu hướng cát cứ 12 sứ quân, bảo vệ sự thống nhất và chống quân xâm lược Tống (981), giữ vững nền độc lập.
Chi tiết