Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 6
Truy cập hôm nay: 37128
Tổng số truy cập: 1957508
 
Yahoo Messenger
donhuminhkhoa
 
Đặt quảng cáo

 

Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"

2012-12-23 06:44:33

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2012, Bảo tàng Lịch sử đã long trọng khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà". Đến dự khai mạc trưng bày có sự hiện diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện gia đình Nhà sưu tập Dương - Hà, quan khách và phóng viên báo đài...

Sưu tập Dương - Hà là bộ sưu tập cổ vật đồ sộ, phong phú và đa dạng, gồm nhiều chất liệu, thể hiện nhiều mặt sinh hoạt của cuộc sống con người, xuất xứ từ nhiều quốc gia Châu Á, Châu Âu, có niên đại từ thời Tiền-Sơ Sử đến đầu thế kỷ 20, do ông bà giáo sư Dương Minh Thới (1899?-1976) - Hà Thị Ngọc (1902?-1979) hình thành vào khoảng những năm 30 - 40 của thế kỷ XX với ý định bảo vệ cổ vật Việt Nam không bị đem ra nước ngoài. Sưu tập nhanh chóng được nhiều người biết tiếng và đã góp phần cổ vũ cho phong trào tìm hiểu, sưu tập cổ vật ở miền Nam lúc bấy giờ.
Từ năm 1976, được song thân giao quản lý bộ sưu tập, ông bà Dương Quỳnh Hoa (1930-2006) - Huỳnh Văn Nghị tiếp tục gìn giữ phát triển, hoàn thiện bộ sưu tập. Sau khi bà Dương Quỳnh Hoa mất, ông Huỳnh Văn Nghị nhận thấy nhà nước XHCN là nơi có thể quản lý, phát huy bộ sưu tập tốt nhất theo đúng với ước nguyện của ông bà Dương-Hà và bà Dương Quỳnh Hoa lúc sinh thời nên ông đã đại diện gia đình hiến tặng bộ sưu tập cho TPHCM.
Bước đầu Bảo tàng Lịch sử giới thiệu 508 tiêu bản của bộ sưu tập nhằm hiểu thêm người xưa, càng thêm yêu quý di vật người xưa để lại, đồng thời hết sức trân trọng công lao một đời của ông bà Dương-Hà, ông bà Dương Quỳnh Hoa - Huỳnh Văn Nghị trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Một số hình ảnh buổi khai mạc trưng bày:

Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn
Khai mạc trưng bày chuyên đề "Sưu tập Dương - Hà"
Xem Ảnh lớn