Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 10
Truy cập hôm nay: 74543
Tổng số truy cập: 3311534
 
Yahoo Messenger
donhuminhkhoa
 
Đặt quảng cáo

 

TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “LOST KINGDOMS, HINDU-BUDDHIST SCULPTURE OF EARLY SOUTHEAST ASIA, 5TH TO 8TH CENTURY”

2014-04-11 00:09:51

Chuyên đề “Lost Kingdoms, Hindu-Buddhist sculpture of early Southeast Asia, 5th to 8th century” (Tạm dịch: Những vương quốc đã mất, điêu khắc Hindu giáo – Phật giáo vào thời kỳ đầu ở Đông Nam Á, từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 8) được trưng bày từ 14/04/2014 đến 27/07/2014 tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York, Hoa Kỳ.

Đây là một cuộc trưng bày mang tính hợp tác quốc tế đầu tiên với 160 hiện vật tiêu biểu đến từ các Viện Bảo tàng Quốc gia ở Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Myanmar và Bảo tàng Guimet (Paris) cùng một số Bảo tàng lớn tại Hoa Kỳ. Các hiện vật này phần lớn làm bằng chất liệu đá, một số khác bằng đồng, vàng, bạc, đất nung, vữa... liên quan đến các nền văn hóa cổ như: Pyu, Phù Nam, Chân Lạp, Chămpa, Dvaravati, Kedah và Srivijaya đã từng phát triển rực rỡ vào thời kỳ đầu ở Đông Nam Á.

Trong trưng bày này, Bảo tàng Lịch sử - Thành phố Hồ Chí Minh đã có dịp giới thiệu đến công chúng quốc tế 5 hiện vật tiêu biểu của văn hóa Chămpa và Óc Eo.

Xem thêm thông tin tại website của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan:

http://www.metmuseum.org/en/exhibitions/listings/2014/lost-kingdoms


Các hiện vật của Bảo tàng Lịch sử - Thành phố Hồ Chí Minh được trưng bày trong chuyên đề: 

TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “LOST KINGDOMS, HINDU-BUDDHIST SCULPTURE OF EARLY SOUTHEAST ASIA, 5TH TO 8TH CENTURY”
Xem Ảnh lớn
TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “LOST KINGDOMS, HINDU-BUDDHIST SCULPTURE OF EARLY SOUTHEAST ASIA, 5TH TO 8TH CENTURY”
Xem Ảnh lớn
TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “LOST KINGDOMS, HINDU-BUDDHIST SCULPTURE OF EARLY SOUTHEAST ASIA, 5TH TO 8TH CENTURY”
Xem Ảnh lớn
TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “LOST KINGDOMS, HINDU-BUDDHIST SCULPTURE OF EARLY SOUTHEAST ASIA, 5TH TO 8TH CENTURY”
Xem Ảnh lớn
TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “LOST KINGDOMS, HINDU-BUDDHIST SCULPTURE OF EARLY SOUTHEAST ASIA, 5TH TO 8TH CENTURY”
Xem Ảnh lớn
method man snoop dogg buy cialis or generic tadalafil