Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 10
Truy cập hôm nay: 36926
Tổng số truy cập: 1957306
 
Yahoo Messenger
donhuminhkhoa
 
Đặt quảng cáo

 

LÃNH ĐẠO QUẬN ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 VÀ CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ HÙNG VƯƠNG

2014-01-27 09:41:00

Sáng ngày 27/01/2014 (nhằm ngày 27 tháng chạp năm Quý Tỵ), Lãnh đạo Quận ủy - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 1; Đảng ủy - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 10 phường trên địa bàn quận 1 và Tổng Công ty Bến Thành đã đến dâng hương tại Đền thờ Hùng Vương, tưởng nhớ các vị vua Hùng nhân dịp xuân Giáp Ngọ - 2014. Sau đây là một số hình ảnh của đoàn:

LÃNH ĐẠO QUẬN ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 VÀ CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ HÙNG VƯƠNG
Xem Ảnh lớn
LÃNH ĐẠO QUẬN ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 VÀ CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ HÙNG VƯƠNG
Xem Ảnh lớn
LÃNH ĐẠO QUẬN ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 VÀ CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ HÙNG VƯƠNG
Xem Ảnh lớn
LÃNH ĐẠO QUẬN ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 VÀ CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ HÙNG VƯƠNG
Xem Ảnh lớn
LÃNH ĐẠO QUẬN ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 VÀ CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ HÙNG VƯƠNG
Xem Ảnh lớn
LÃNH ĐẠO QUẬN ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 VÀ CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ HÙNG VƯƠNG
Xem Ảnh lớn
LÃNH ĐẠO QUẬN ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 VÀ CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ HÙNG VƯƠNG
Xem Ảnh lớn
LÃNH ĐẠO QUẬN ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 VÀ CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ HÙNG VƯƠNG
Xem Ảnh lớn
LÃNH ĐẠO QUẬN ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 VÀ CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ HÙNG VƯƠNG
Xem Ảnh lớn
LÃNH ĐẠO QUẬN ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 VÀ CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ HÙNG VƯƠNG
Xem Ảnh lớn
LÃNH ĐẠO QUẬN ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 VÀ CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ HÙNG VƯƠNG
Xem Ảnh lớn
method man snoop dogg buy cialis or generic tadalafil