Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 15
Truy cập hôm nay: 73789
Tổng số truy cập: 3306304
 
Yahoo Messenger
donhuminhkhoa
 
Đặt quảng cáo

 

Công tác kiểm kê hiện vật

2012-06-14 07:47:48

Kiểm kê hiện vật tức là ghi chép những dữ liệu chính của hiện vật từ hình ảnh, kích thước, màu sắc, trọng lượng, nơi tìm thấy, người tìm thấy, người sở hữu, nơi sản xuất, người sản xuất, nước sản xuất, tình trạng, niên đại, giá trị kinh tế, mức độ hiếm quý…

Và đặc biệt là cho số thứ tự để hiện vật chính thức là sở hữu của Bảo tàng. Tất cả các chi tiết nói trên hình thành nên lý lịch cho một hiện vật. Đó là cơ sở ban đầu cho việc nghiên cứu hiện vật. Làm tốt công tác này sẽ góp phần rất lớn vào việc bảo tồn và phát huy giá trị hiện vật.

Sau khi kiểm kê, hiện vật sẽ được phân loại, sắp xếp theo nguyên tắc bảo tàng học để tạo thuận lợi cho việc truy cập, tìm kiếm hiện vật. Việc cập nhật thông tin mới về hiện vật, bổ sung các bài nghiên cứu về hiện vật… cũng là công việc của nhân viên kiểm kê.

Hiện nay Bảo tàng có 2 hệ thống quản lý hiện vật: Hệ thống phiếu, sổ hiện vật và Hệ thống phần mềm tin học quản lý hiện vật.

Tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – Tp.HCM, công tác Kiểm kê được biên chế chung với công tác Bảo quản hình thành nên phòng Kiểm kê – Bảo quản. Phòng KK-BQ gồm trưởng phòng, phó phòng và các nhân viên.

Điện thoại liên hệ: (08) 38. 220743

Công tác kiểm kê hiện vật
Xem Ảnh lớn
Công tác kiểm kê hiện vật
Xem Ảnh lớn
Công tác kiểm kê hiện vật
Xem Ảnh lớn