Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 3
Truy cập hôm nay: 37086
Tổng số truy cập: 1957466
 
Yahoo Messenger
donhuminhkhoa
 
Đặt quảng cáo

 

Bảo tàng Lịch sử tham gia Liên hoan văn nghệ “Tình Bác sáng đời ta”

2013-08-25 21:37:17

Bảo tàng Lịch sử tham gia Liên hoan văn nghệ “Tình Bác sáng đời ta”

Ngày 22/8/2013, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Liên hoan văn nghệ “Tình Bác sáng đời ta” lần thứ 1/2013.

Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh tham gia liên hoan với tiết mục ca múa “Rạng rỡ Việt Nam” và đã đạt giải ba thể loại tốp ca.

 

 

Bảo tàng Lịch sử tham gia Liên hoan văn nghệ “Tình Bác sáng đời ta”
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử tham gia Liên hoan văn nghệ “Tình Bác sáng đời ta”
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử tham gia Liên hoan văn nghệ “Tình Bác sáng đời ta”
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử tham gia Liên hoan văn nghệ “Tình Bác sáng đời ta”
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử tham gia Liên hoan văn nghệ “Tình Bác sáng đời ta”
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử tham gia Liên hoan văn nghệ “Tình Bác sáng đời ta”
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử tham gia Liên hoan văn nghệ “Tình Bác sáng đời ta”
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử tham gia Liên hoan văn nghệ “Tình Bác sáng đời ta”
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử tham gia Liên hoan văn nghệ “Tình Bác sáng đời ta”
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử tham gia Liên hoan văn nghệ “Tình Bác sáng đời ta”
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử tham gia Liên hoan văn nghệ “Tình Bác sáng đời ta”
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử tham gia Liên hoan văn nghệ “Tình Bác sáng đời ta”
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử tham gia Liên hoan văn nghệ “Tình Bác sáng đời ta”
Xem Ảnh lớn
Bảo tàng Lịch sử tham gia Liên hoan văn nghệ “Tình Bác sáng đời ta”
Xem Ảnh lớn