Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 12
Truy cập hôm nay: 48882
Tổng số truy cập: 2527849
 
Yahoo Messenger
donhuminhkhoa
 
Đặt quảng cáo

 

CỔ VẬT SƯU TẦM 40 NĂM

2015-03-23 20:55:10

Sưu tầm hiện vật hay xây dựng sưu tập là một trong những hoạt động quan trọng của các bảo tàng. Hoạt động này chính là cơ sở để định hình loại hình bảo tàng, tạo nên đặc trưng riêng biệt cho mỗi một bảo tàng. Là bảo tàng có lịch sử lâu đời ở khu vực phía Nam, ngay từ khi thành lập cho đến nay Bảo tàng Lịch sử - Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn xem trọng và có những định hướng lâu dài đối với hoạt động sưu tầm hiện vật trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và tạo dấu ấn cho mình.

Bằng nhiều nguồn sưu tầm, từ khai quật khảo cổ học; tiếp nhận của các cơ quan hữu quan; được hiến tặng và mua lại…, các sưu tập của Bảo tàng Lịch sử đã không ngừng được chọn lọc, bổ sung. Hoạt động trưng bày của Bảo tàng vì thế càng thêm đa dạng và sinh động, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu giáo dục, giải trí và thưởng thức của công chúng trong và ngoài nước, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa nhân loại.

 

Hoạt động sưu tầm trong những năm qua của Bảo tàng Lịch sử đã nhận được sự đồng thuận, hợp tác, giúp đỡ nhiệt tình và đầy tâm huyết của các tổ chức, cá nhân, trong và ngoài nước trên tinh thần vì lợi ích chung của xã hội và vì trách nhiệm chung trong sự nghiệp bảo tồn – phát triển văn hóa dân tộc.

 Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), Bảo tàng Lịch sử trưng bày chuyên đề "Cổ vật sưu tầm 40 năm'' nhằm giới thiệu những thành quả đạt được trong hoạt động sưu tầm hiện vật, đặc biệt là việc thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động của bảo tàng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương V “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Chuyên đề “Cổ vật sưu tầm 40 năm” mở cửa từ ngày 22/4/2015 đến hết tháng 10/2015 tại Bảo tàng Lịch sử - Thành phố Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1 .

CỔ VẬT SƯU TẦM 40 NĂM
Xem Ảnh lớn
CỔ VẬT SƯU TẦM 40 NĂM
Xem Ảnh lớn
CỔ VẬT SƯU TẦM 40 NĂM
Xem Ảnh lớn