Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 6
Truy cập hôm nay: 8053
Tháng: 9033
Tổng số truy cập: 1107164
 
Đặt quảng cáo

 

Bảo quản xương cốt tại nhà mồ Ba Chúc (An Giang)

2012-07-06 14:46:41

Thực hiện nhiệm vụ được giao. vừa qua Bảo tàng Lịch sử đã thực hiện việc bảo quản số di cốt của người dân địa phương ở Ba Trúc. Tri Tôn An Giang với sự hỗ trợ của Bảo tàng tỉnh An Giang.

Thực hiện nhiệm vụ được giao. vừa qua Bảo tàng Lịch sử đã thực hiện việc bảo quản số di cốt của người dân địa phương ở Ba Trúc. Tri Tôn An Giang với sự hỗ trợ của Bảo tàng tỉnh An Giang.

Bảo quản xương cốt tại nhà mồ Ba Chúc (An Giang)
Xem Ảnh lớn
Bảo quản xương cốt tại nhà mồ Ba Chúc (An Giang)
Xem Ảnh lớn
Bảo quản xương cốt tại nhà mồ Ba Chúc (An Giang)
Xem Ảnh lớn
Bảo quản xương cốt tại nhà mồ Ba Chúc (An Giang)
Xem Ảnh lớn
Bảo quản xương cốt tại nhà mồ Ba Chúc (An Giang)
Xem Ảnh lớn
Bảo quản xương cốt tại nhà mồ Ba Chúc (An Giang)
Xem Ảnh lớn
Bảo quản xương cốt tại nhà mồ Ba Chúc (An Giang)
Xem Ảnh lớn
Bảo quản xương cốt tại nhà mồ Ba Chúc (An Giang)
Xem Ảnh lớn
Bảo quản xương cốt tại nhà mồ Ba Chúc (An Giang)
Xem Ảnh lớn
Bảo quản xương cốt tại nhà mồ Ba Chúc (An Giang)
Xem Ảnh lớn
Bảo quản xương cốt tại nhà mồ Ba Chúc (An Giang)
Xem Ảnh lớn
Bảo quản xương cốt tại nhà mồ Ba Chúc (An Giang)
Xem Ảnh lớn
Bảo quản xương cốt tại nhà mồ Ba Chúc (An Giang)
Xem Ảnh lớn
Bảo quản xương cốt tại nhà mồ Ba Chúc (An Giang)
Xem Ảnh lớn
Bảo quản xương cốt tại nhà mồ Ba Chúc (An Giang)
Xem Ảnh lớn
method man snoop dogg buy cialis or generic tadalafil