Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 1
Truy cập hôm nay: 327
Tháng: 327
Tổng số truy cập: 1002446
 
Yahoo Messenger
donhuminhkhoa

name
 

 

Chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu 30 năm sưu tầm” (23/8/2009)

2012-06-19 12:06:30

Từ khi thành lập vào năm 1979, với nỗ lực hoạt động và sự góp sức của nhiều cá nhân, tập thể cũng như cơ duyên đem lại, một số lượng cổ vật to lớn gồm 28.863 đơn vị (31.956 hiện vật) đã thuộc về nhà nước, trở thành tài sản của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh.

       Cổ vật thu nhận về Bảo tàng rất đa dạng về chất liệu, phong phú về loại hình, có nhiều hiện vật quí hiếm, độc bản phản ánh khá rõ nét nhiều mặt của cuộc sống trong quá khứ,  không chỉ thuộc lịch sử - văn hóa Việt Nam mà còn thuộc nhiều nền văn hóa trên thế giới, không phải chỉ thu nhận từ trên đất liền, trong di chỉ khảo cổ học, từ lòng sông, lòng suối, trong nhà dân, trên đường phố… mà còn có cả những hiện vật lấy lên từ đáy biển sâu…
       Chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu 30 năm sưu tầm” tuy số lượng chỉ chiếm hơn 1% tổng số cổ vật thu về nhưng  phần nào đã thể hiện được sức sáng tạo vĩ đại của những thế hệ tiền nhân cũng như tiềm năng dồi dào của các sản phẩm văn hoá từ xa xưa còn ẩn giấu trên mọi miền đất nước, qua đó khơi dậy tinh thần bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của cha ông để lại.

Chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu 30 năm sưu tầm” (23/8/2009)
Xem Ảnh lớn
Chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu 30 năm sưu tầm” (23/8/2009)
Xem Ảnh lớn
Chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu 30 năm sưu tầm” (23/8/2009)
Xem Ảnh lớn
Chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu 30 năm sưu tầm” (23/8/2009)
Xem Ảnh lớn
Chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu 30 năm sưu tầm” (23/8/2009)
Xem Ảnh lớn
Chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu 30 năm sưu tầm” (23/8/2009)
Xem Ảnh lớn
Chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu 30 năm sưu tầm” (23/8/2009)
Xem Ảnh lớn
Chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu 30 năm sưu tầm” (23/8/2009)
Xem Ảnh lớn
Chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu 30 năm sưu tầm” (23/8/2009)
Xem Ảnh lớn
Chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu 30 năm sưu tầm” (23/8/2009)
Xem Ảnh lớn
Chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu 30 năm sưu tầm” (23/8/2009)
Xem Ảnh lớn
Chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu 30 năm sưu tầm” (23/8/2009)
Xem Ảnh lớn
method man snoop dogg buy cialis or generic tadalafil