Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 1
Truy cập hôm nay: 328
Tháng: 328
Tổng số truy cập: 1002447
 
Yahoo Messenger
donhuminhkhoa

name
 

 

11. Bình phỏng bình vuông đầu ly thời Chu (số hiệu BTLS 6042)

2012-06-14 16:37:50

Công dụng: đựng rượu tế. Bình cao 31,4cm gồm 1 phần cổ và 3 đoạn theo kiểu hình thang dẹp. - Đoạn trên là 1 khối hình thang lấy đáy lớn làm miệng, kích thước 13,7cm. Mặt cạnh lớn phía trước có 3 hàng chữ Hán như sau:

Chữ Hán:

御製

明命己亥

倣周螭首方壺

Âm Hán Việt:

Ngự chế

Minh Mạng Kỷ Hợi

Phỏng Chu Ly Thủ Phương Hồ.

* Nghĩa là:

Vua làm

Năm Kỷ Hợi – Niên hiệu Minh Mạng.

Phỏng theo bình vuông đầu ly thời Chu.

Phần cổ rộng 3cm, 2 mặt cạnh dài trước và sau có hoa văn rồng cách điệu đúc nổi, 2 cạnh bên có 2 con ly phun nước tạo thành quai gắn liền với cổ bình.

- Đoạn giữa (phần thân bình) là 1 khối hình thang đặt xuôi rộng 18cm, đáy nhỏ ở trên (12,5x8cm), đáy lớn ở dưới (18,3x11,5cm). 4 mặt bình được cắt rạch mỗi mặt thành 4 ô biệt lập mỗi ô có 3 vòng đồng tâm khoanh theo chu vi hình vuông. Mặt cạnh lớn phía trước có chứa bài minh. Mỗi ô một câu gồm 4 chữ. Nội dung như sau:

Chữ Hán:

日思夜思為民憂之弗敢逸豫以保邦基

Âm Hán Việt

Nhật tư dạ tư, vị dân ưu chi, phất cảm dật dự, dĩ bảo bang cơ.

* Tạm dịch:

Ngày nghĩ đêm suy, vì dân lo liệu, chẳng dám vui chơi, để giữ nước nhà.

- Đoạn chân cũng là 1 khối hình thang xuôi rộng 6cm đáy nhỏ ở trên (15x9cm), đáy lớn ở dưới (16x11,5cm). Nửa trên 4 mặt cạnh khắc hồi văn đối nhau, nửa dưới để trơn. Trọng lượng của bình được ghi là 15 cân 8 lạng (thực tế là 9,8kg). Có một chữ Biểu trên bề dày miệng bình.

Đây là hiện vật ít hoa văn nhất trong số 13 hiện vật đã tìm thấy

11. Bình phỏng bình vuông đầu ly thời Chu (số hiệu BTLS 6042)
Xem Ảnh lớn