Loạn Luân|Hiếp Dâm|Phá trinh|Việt Sub|phim sex


Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 5
Truy cập hôm nay: 139851
Tổng số truy cập: 4917717
 
Yahoo Messenger

donhuminhkhoa
 
Đặt quảng cáo

 

KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ "ĐỒNG TIỀN MUÔN MẶT - LỊCH SỬ TIỀN TỆ VIỆT NAM"

2017-04-29 15:16:14

Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2017 và hưởng ứng các hoạt động thiết thực để kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5/2017 với chủ đề “Bảo tàng và Lịch sử: Chia sẻ những câu chuyện chưa kể tại bảo tàng”, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ và các sưu tập tư nhân trưng bày chuyên đề Lịch sử tiền tệ Việt Nam với tên gọi “Đồng tiền muôn mặt”.

Nội dung trưng bày gồm:

- Tiền thời Quân chủ (thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX):

+ Đinh (968 - 980), Tiền Lê (981 - 1009), Lý (1009 - 1225), Trần (1226 - 1400), Hồ (1400 - 1407), Lê Sơ (1428 - 1527), Mạc (1527 - 1677) Lê Trung Hưng (1533 - 1788), Tây Sơn (1778 - 1802), Nguyễn (1802 - 1945).

+ Tiền đúc ở Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn (1558 - 1778); Tiền Đông Dương thuộc Pháp (1874 - 1954).

- Tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945 - 1975).

- Tiền Việt Nam Cộng hòa (1955 - 1975).

- Tiền của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam (1963 - 1978) và tiền  Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1978 – nay).

Ngoài ra còn có các loại hình tiền tệ khác được sử dụng trong hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ: Phiếu tiếp tế; phiếu đổi chác; tiền địa phương; phiếu bách hóa Trường Sơn; công phiếu nuôi quân…

Chuyên đề trưng bày trên 700 hiện vật, ngoài các đồng tiền được lưu hành trong xã hội còn có những văn bản liên quan đến tiền như: giấy bán đất, sắc lệnh in tiền, quyết định về việc phát hành tiền… Trưng bày có những hiện vật quý hiếm như: bộ tiền kim loại của nhà sưu tập Lê Hoan Hưng, tiền thưởng, thoi bạc triều Nguyễn của nhà sưu tập Nguyễn Nữ Thiên Hương, nhà sưu tập Nguyễn Văn Hòa, bản kẽm in tiền Nam Bộ của nhà sưu tập Huỳnh Tấn Thành, phiếu bách hóa Trường Sơn của nhà sưu tập Nguyễn Văn Mai, đồng tiền vàng của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ...

Trưng bày khái quát lịch sử tiền tệ Việt Nam từ xưa đến nay thông qua những loại tiền đã được phát hành và lưu hành, qua đó góp phần nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc của nhân dân.

Đây cũng là dịp để Bảo tàng và đồng nghiệp, cũng như các nhà sưu tập giao lưu, hợp tác nghiên cứu, làm phong phú sưu tập hiện vật của kho Bảo tàng trong lĩnh vực này.

Trưng bày mở cửa từ ngày 27/04/2017 đến ngày 27/10/2017 tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1.

KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ "ĐỒNG TIỀN MUÔN MẶT - LỊCH SỬ TIỀN TỆ VIỆT NAM"
Xem Ảnh lớn
KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ "ĐỒNG TIỀN MUÔN MẶT - LỊCH SỬ TIỀN TỆ VIỆT NAM"
Xem Ảnh lớn
KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ "ĐỒNG TIỀN MUÔN MẶT - LỊCH SỬ TIỀN TỆ VIỆT NAM"
Xem Ảnh lớn
KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ "ĐỒNG TIỀN MUÔN MẶT - LỊCH SỬ TIỀN TỆ VIỆT NAM"
Xem Ảnh lớn
KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ "ĐỒNG TIỀN MUÔN MẶT - LỊCH SỬ TIỀN TỆ VIỆT NAM"
Xem Ảnh lớn
KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ "ĐỒNG TIỀN MUÔN MẶT - LỊCH SỬ TIỀN TỆ VIỆT NAM"
Xem Ảnh lớn
KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ "ĐỒNG TIỀN MUÔN MẶT - LỊCH SỬ TIỀN TỆ VIỆT NAM"
Xem Ảnh lớn
KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ "ĐỒNG TIỀN MUÔN MẶT - LỊCH SỬ TIỀN TỆ VIỆT NAM"
Xem Ảnh lớn
KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ "ĐỒNG TIỀN MUÔN MẶT - LỊCH SỬ TIỀN TỆ VIỆT NAM"
Xem Ảnh lớn
KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ "ĐỒNG TIỀN MUÔN MẶT - LỊCH SỬ TIỀN TỆ VIỆT NAM"
Xem Ảnh lớn
KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ "ĐỒNG TIỀN MUÔN MẶT - LỊCH SỬ TIỀN TỆ VIỆT NAM"
Xem Ảnh lớn
KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ "ĐỒNG TIỀN MUÔN MẶT - LỊCH SỬ TIỀN TỆ VIỆT NAM"
Xem Ảnh lớn