Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31 TIỀN HIỀN TẠ DƯƠNG MINH

Loạn Luân|Hiếp Dâm|Phá trinh|Việt Sub|phim sex


Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 6
Truy cập hôm nay: 139752
Tổng số truy cập: 4883578
 
Yahoo Messenger

donhuminhkhoa
 
Đặt quảng cáo

 

TIỀN HIỀN TẠ DƯƠNG MINH

2016-08-25 08:29:58

Thủ Đức là địa danh đã xuất hiện từ lâu đời tại vùng đất Gia Định xưa. Địa danh này gắn liền với một nhân vật lịch sử có công khai khẩn vùng đất Linh Chiểu - đó là Tiền hiền Tạ Dương Minh. Nhân ngày giỗ ông và cũng là dịp khánh thành công trình trùng tu di tích Mộ Tiền hiền Tạ Dương Minh (19/6 ÂL năm Bính Thân), Bảo tàng Lịch sử xin giới thiệu đôi nét về Tiền hiền Tạ Dương Minh cùng các di tích liên quan đến ông tại Thủ Đức.

Theo những văn tự Hán Nôm hiện tồn tại ngôi mộ và từ đường của ông thì ông Tạ Dương Minh còn có tên húy là Huy, tên hiệu là Thủ Đức, là Tiền hiền của thôn Linh Chiểu Đông. Ông mất ngày 19 tháng 6 nhưng chưa rõ năm, mộ ông bị thất lạc một thời gian và mãi đến năm Canh Dần (1890) hương chức làng Linh Chiểu Đông mới tìm được và trùng tu mộ ông như quy mô hiện nay. Trong sách “Nam kỳ phong tục Nhơn vật diễn ca” của Nguyễn Liên Phong được nhà in Phát Toán tại Sài Gòn xuất bản năm 1909 có đoạn viết về Tiền hiền Tạ Dương Minh như sau:

Thuở xưa ông Tạ Dương Minh

Lập chợ Thủ Đức tại Linh Chiểu rày

Mả người cải táng mới đây

Bởi làng xin bạc đổi thay mộ phần

Quan trên niệm nghĩa thi ân

Cho ba trăm rưỡi trùng tân giai thành

Hương chất ở rất hậu tình

Mỗi năm ngày kỵ xanh quanh tới đều

Nam phụ lão ấu dập dìu

Hương đăng trà quả mỹ miều khiết trinh

Miễu đề chữ Tạ Dương Minh

Cất riêng ra chỗ một mình quy mô

Đã tu miễu lại đắp mồ

Mỹ tai nhơn lý thanh hồ nghĩa phong

Qua những ghi chép trên thì ông Tạ Dương Minh chính là người có công lập chợ Linh Chiểu (nay là chợ Thủ Đức), góp phần thúc đẩy nền kinh tế trong khu vực. Ngôi chợ trải qua hơn trăm năm vẫn giữ được kiến trúc cổ và là trung tâm kinh tế quan trọng của một quận vùng ven thành phố đang trên đà đô thị hóa.

      Ngôi mộ của ông hiện tọa lạc tại đường số 10, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Ngôi mộ được xây dựng bằng đá ong, gạch và hồ ô dước với các kiến trúc gồm bình phong tiền, hai vòng tường bao quanh mộ và ngôi mộ hình ngưu miên. Phía trước mộ là tấm bia đá xanh có nội dung: “Đại Nam, Linh Chiểu Đông tiền hiền, húy Huy hiệu Thủ Đức Tạ phủ quân chi mộ. Tốt ư lục nguyệt thập cửu nhật. Canh dần niên nhị nguyệt cát nhật bổn thôn hương chức tạo” (Mộ ông Tạ Huy, hiệu Thủ Đức, là Tiền hiền thôn Linh Chiểu Đông nước Đại Nam. Chết ngày 19 tháng 6. Hương chức bổn thôn lập bia mộ ngày lành tháng 2 năm Canh Dần - 1890). Mộ Tiền hiền Tạ Dương Minh là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố theo Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 27/7/2007 của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 22/7/2016 vừa qua, với sự phối hợp của Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh và sự góp sức của nhân dân, ngôi mộ của Tiền hiền Tạ Dương Minh đã được trùng tu khang trang hơn, qua đó đã góp phần bảo tồn và phát huy những trị di sản của tiền nhân.

Tại đình thần Linh Đông (số 28 Chương Dương, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) hiện còn gian thờ bên phải chánh điện với bức hoành phi “Tạ Dương Minh từ đường” và khám thờ chạm chữ Hán có nội dung như sau: “Tiền hiền, Tính Tạ hiệu Thủ Đức húy Huy. Lục nguyệt thập cửu chính đản nhật” (Tiền hiền họ Tạ húy Huy hiệu Thủ Đức. Chánh giỗ ngày 19 tháng 6). Đây vốn là những hiện vật thuộc về ngôi từ đường Tạ Dương Minh được người dân lập nên để thờ vị tiền hiền có công khai khẩn vùng Linh Chiểu xưa.  

            Chợ Thủ Đức gắn với công lao của tiền hiền Tạ Dương Minh đã hiện diện tại vùng đất này hơn trăm năm, là chứng nhân của biết bao thăng trầm hưng phế, là nơi không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân nơi đây. Cùng với các di tích liên quan, tên tuổi của vị Tiền hiền gắn liền với vùng đất Thủ Đức sẽ mãi được hậu thế kính trọng và tôn vinh.