Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Loạn Luân|Hiếp Dâm|Phá trinh|Việt Sub|phim sex


Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 2
Truy cập hôm nay: 126874
Tổng số truy cập: 4962832
 
Yahoo Messenger

donhuminhkhoa
 
Đặt quảng cáo

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

2017-05-26 15:28:02

Căn cứ Công văn số 1787/SNV-CCVC ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc thẩm định và thống nhất Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bảo tàng Lịch sử Thành phố. Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-BTLS ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Bảo tàng Lịch sử về Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bảo tàng năm 2017, cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 viên chức: Viên chức ngạch Di sản viên hạng III, mã số V.10.05.17: 03 người

2. Vị trí tuyển dụng:

STT

Vị trí

việc làm

cần tuyển dụng

Mô tả công việc

Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ

Yêu cầu khác

Chức danh nghề nghiệp bổ nhiệm khi trúng tuyển

Số lượng cần tuyển

1

2

3

4

5

6

7

1

Sưu tầm – Thư viện, tư liệu

 

Am hiểu công tác khảo cổ, sưu tầm hiện vật;

Có bằng đại học chuyên ngành di sản văn hóa (Bảo tàng học, Khảo cổ)

 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc từ chứng chỉ A trở lên.

- Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc từ chứng chỉ B trở lên.

Di sản viên hạng III

V.10.05.17

01

2

Kiểm kê – Bảo quản

 

Am hiểu công tác bảo quản, kiểm kê,  phục chế hiện vật;

Có bằng đại học chuyên ngành bảo tàng học, bảo tồn bảo tàng.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc từ chứng chỉ A trở lên.

- Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc từ chứng chỉ B trở lên.

Di sản viên hạng III

V.10.05.17

01

3

Trưng bày – Giáo dục – Truyền thông

 

Am hiểu về công tác trưng bày, hướng dẫn khách tham quan

Có bằng đại học chuyên ngành bảo tàng học, bảo tồn bảo tàng.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc từ chứng chỉ A trở lên.

- Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A 2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc từ chứng chỉ B trở lên.

Di sản viên hạng III

V.10.05.17

01

II. Tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đối với người đăng ký dự tuyển

1. Tiêu chuẩn và điều kiến dự tuyển viên chức: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký xét tuyển viên chức vào Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017:

a. Có quốc tịch Việt Nam và có Hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố    Hồ Chí Minh phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

- Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi);

- Có bằng tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi);

- Có bằng thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi);

- Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi).

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động; Có đơn đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; Đủ sức khỏe để thực hiện công việc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp 01 hồ sơ gồm:

a. Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 1 ban hành kèm theo quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

  b. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường - thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

  c. Bản sao Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân và bản sao Hộ khẩu thường trú (Chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

  d. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

  đ. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thức bản dịch.

e. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

f. 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4x6.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

III. Hình thức và nội dung tuyển dụng

1.  Hình thức tuyển dụng viên chức: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển trên hồ sơ và phỏng vấn.

     2. Nội dung thực hiện:

2.1. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra, sát hạch: Tham gia xây dựng đề phỏng vấn và tổ chức phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, chấm điểm phỏng vấn của người dự tuyển theo đúng quy định.

2.2. Nội dung xét tuyển của Hội đồng: Thẩm định hồ sơ người dự tuyển, xem xét điểm xét tuyển và ý kiến của từng thành viên trong Hội đồng để xác định người trúng tuyển. Báo cáo Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền công nhận kết quả trúng tuyển.

IV. Thời gian, địa điểm và lệ phí nộp hồ sơ: Hồ sơ dự tuyển nộp trực tiếp trong giờ hành chính kể từ ngày làm việc kể từ ngày 25/5/2017 đến hết ngày 26/6/2017 (Buổi sáng: 08g00-11g30; buổi chiều: 14g00-17g00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6)  tại Phòng Hành chính  – Tổng hợp Bảo tàng Lịch sử, địa chỉ: số 02 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại liên hệ: 38.258.783.

 Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/1 thí sinh

* Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

       Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng đơn vị sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

       Thông báo này được đăng tải công khai trên báo Sài gòn Giải phòng trên cổng thông tin điện tử của Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh và niên yết công khai tại trụ sở làm việc của Bảo tàng./.