Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31 ĐỒNG TIỀN MUÔN MẶT - LỊCH SỬ TIỀN TỆ VIỆT NAM

Loạn Luân|Hiếp Dâm|Phá trinh|Việt Sub|phim sex


Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 4
Truy cập hôm nay: 126456
Tổng số truy cập: 5230434
 
Yahoo Messenger

donhuminhkhoa
 
Đặt quảng cáo

 

ĐỒNG TIỀN MUÔN MẶT - LỊCH SỬ TIỀN TỆ VIỆT NAM

2017-03-31 16:09:42

Tiền là vật ngang giá chung, ra đời với chức năng là phượng tiện thanh toán đáp ứng cho việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Đồng tiền đầu tiên của Việt Nam “Thái Bình hưng bảo” được đúc dưới thời nhà Đinh năm 968. Suốt thời kỳ quân chủ, tiền tệ được đúc và phát hành bởi các triều đại, mang niên hiệu vua của từng thời kỳ lịch sử. Không chỉ kim loại: đồng, kẽm mà các loại tiền được đúc bằng quý kim cũng được đúc dùng cho việc cất trữ, hoặc lưu thông: đĩnh bạc, đĩnh vàng; hoặc để ban thưởng: đại tiền.

          Giai đoạn thực dân Pháp xâm lược và đô hộ Việt Nam, lịch sử tiền tệ Việt Nam bước vào giai đoạn mới. Đồng tiền kim loại hình tròn lỗ vuông dần được thay bằng tiền đồng tròn, lỗ tròn và tiền giấy của Ngân hàng Đông Dương thuộc Pháp.

          Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp và Mỹ; việc đất nước bị chia cắt  hai miền Nam Bắc với hai thể chế chính trị khác nhau; sự tồn tại vùng tạm chiếm, vùng giải phóng… lịch sử tiền tệ Việt Nam cũng có sự phát triển khá phức tạp. Sự ra đời của các hệ thống tiền tệ riêng giữa các vùng miền; cũng như nhiều loại hình tiền tệ chưa từng xuất hiện đã ra đời  trong những hoàn cảnh đặc biệt đó: tiền Tài chính, Phiếu tiếp tế, Phiếu đổi chác, tiền “đóng dấu”, tiền “đắp nền”, tiền “xé đôi”, Phiếu bách hóa Trường Sơn…

Sau năm 1975, tiền Việt Nam được phát hành và lưu thông bởi Ngân hàng nhà nước Việt Nam của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam .

Hơn 700 hiện vật, trong đó có nhiều tài liệu, hiện vật quý chưa công bố của Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, các nhà sưu tập: Lê Hoan Hưng, Nguyễn Nữ Thiên Hương, Huỳnh Tấn Thành (TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Mai (Hà Nội) sẽ lần đầu ra mắt trong Trưng bày chuyên đề Chuyên đề Lịch sử tiền tệ Việt Nam với tên gọi: “Đồng tiền muôn mặt” dự kiến khai mạc ngày 27/04/2017 tại Bảo tàng Lịch sử TP.Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận I. TP.HCM.

 

 

ĐỒNG TIỀN MUÔN MẶT - LỊCH SỬ TIỀN TỆ VIỆT NAM
Xem Ảnh lớn
ĐỒNG TIỀN MUÔN MẶT - LỊCH SỬ TIỀN TỆ VIỆT NAM
Xem Ảnh lớn
ĐỒNG TIỀN MUÔN MẶT - LỊCH SỬ TIỀN TỆ VIỆT NAM
Xem Ảnh lớn
ĐỒNG TIỀN MUÔN MẶT - LỊCH SỬ TIỀN TỆ VIỆT NAM
Xem Ảnh lớn