Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/baotang/public_html/system/library/cache.php on line 31 CÒN MÃI TINH THẦN NAM BỘ KHÁNG CHIẾN

Loạn Luân|Hiếp Dâm|Phá trinh|Việt Sub|phim sex


Đăng kí nhận thông báo
Thống kê
Đang Online: 6
Truy cập hôm nay: 126913
Tổng số truy cập: 4962870
 
Yahoo Messenger

donhuminhkhoa
 
Đặt quảng cáo

 

CÒN MÃI TINH THẦN NAM BỘ KHÁNG CHIẾN

2017-09-08 15:49:33

“Mùa thu rồi ngày hăm ba Ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến.  Rền khắp trời lời hoan hô Dân phương Nam nhịp chân tiến lên trận tiền” Đây là lời bài hát Nam bộ kháng chiến của nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn, mới đó mà đã 72 năm hừng hực khí thế hào hùng của nhân dân Sài Gòn - Gia Định đứng lên chống giặc cứu nước với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”

 

Ngày 23/9/1945, thực dân Pháp đã nổ súng tấn công các trụ sở của chính quyền cách mạng non trẻ Việt Nam tại Sài Gòn, bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Như vậy, chỉ 21 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhân dân Nam Bộ chưa kịp hưởng niềm vui thanh bình, phải tiếp tục cầm súng đứng lên chiến đấu để giữ vững nền độc lập vừa giành được. Dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Nam Bộ, quân và dân Sài Gòn - Gia Định đã anh dũng đánh trả quyết liệt, kìm giữ chân địch để các địa phương có thời gian chuẩn bị lực lượng kháng chiến trường kỳ.

Tại Hà Nội, Đảng và Chính phủ vừa phải lo củng cố chính quyền cách mạng và ổn định đời sống của nhân dân, vừa phải lo đối phó với quân Tưởng và bè lũ tay sai, nhưng Bác và Thường vụ Trung ương Đảng hàng ngày, hàng giờ vẫn theo dõi chặt chẽ diễn biến phức tạp ở miền Nam. Bác căn dặn nhân dân Nam Bộ bình tĩnh, tranh thủ thời gian để xây dựng lực lượng, củng cố giữ vững chính quyền cách mạng. Đồng thời, cử một phái đoàn của Trung ương do đồng chí Hoàng Quốc Việt dẫn đầu vào Nam để cùng Xứ ủy và Ủy ban hành chính Nam bộ chỉ đạo cuộc kháng chiến

Ngày 6/9/1945, phái bộ quân sự Anh đã có mặt ở Sài Gòn, theo gót quân Anh là binh lính Pháp. Chúng câu kết với nhau, vu cáo chính quyền cách mạng không giữ được trật tự, trị an, đòi chúng ta phải giải tán các đội tự vệ và ngăn cấm đồng bào ta biểu tình. Chúng sử dụng tàn binh Nhật và bọn tay sai phản động để khống chế, ngăn cản nhân dân tham gia các hoạt động ủng hộ chính quyền cách mạng. Phái bộ của quân Anh đã ra lệnh thả hơn 1.400 lính Pháp bị Nhật bắt hồi đảo chính, trang bị vũ khí và hình thành những đơn vị lê dương rất hung hãn, ngang nhiên khiêu khích, phá phách, cướp bóc rất trắng trợn…

Ngày 23/9/1945, Pháp nổ súng đánh chiếm Sở cảnh sát, trụ sở Uỷ ban Nhân dân, nhà máy điện, kho bạc… Trước hành động ngang ngược của kẻ thù, Xứ ủy và Ủy ban hành chính Nam bộ đã tiến hành họp khẩn cấp để bàn việc thực hiện chủ trương kháng chiến của Trung ương Đảng. Hội nghị phân tích những âm mưu và hành động xâm lược của thực dân Pháp, thái độ đồng lõa của đế quốc Anh và quyết định thành lập Uỷ ban kháng chiến Nam Bộ; đồng thời ra lệnh phát động toàn dân triệt để tổng đình công, bãi công, bãi chợ, không hợp tác với giặc Pháp; phát động cuộc chiến tranh du kích rộng khắp, bao vây địch trong thành phố, tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, làm thất bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của chúng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Nam Bộ đã nhất tề đứng lên, tiến ra mặt trận quyết chiến với quân xâm lược, mở ra một trang sử oanh liệt mới: “Ngày Nam Bộ kháng chiến”.

Thực hiện quyết định của Xứ ủy và Uỷ ban kháng chiến Nam Bộ chiều 23/9/1945, cả Sài Gòn đình công, các công sở, xí nghiệp, hãng buôn đều đóng cửa,. Đêm 23/9, công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn cắt toàn bộ điện, nước. Trên khắp các đường phố đều dựng chiến lũy. Nhân dân khắp các địa phương đã dựng chướng ngại vật bằng các vật dụng: bàn, ghế, giường, tủ, các loại xe để cản bước tiến của quân địch. Mọi sinh hoạt trong thành phố bị ngưng trệ. Các đội tự vệ, thanh niên xung kích nhanh chóng triển khai chiến đấu. Hàng trăm xí nghiệp và công sở, hàng chục kho tàng, bến bãi… bị phá hủy, không để rơi vào tay Pháp.

Ngày 24/9, Chính phủ ra lời hiệu triệu kêu gọi đồng bào cả nước dốc sức ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Nam bộ và coi công cuộc chuẩn bị trường kỳ kháng chiến, chi viện Nam bộ là trọng tâm công tác của Chính phủ và của toàn dân. Hưởng ứng lời hiệu triệu của Chính phủ và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào ủng hộ Nam bộ, chi viện sức người, sức của cho cuộc kháng chiến diễn ra sôi nổi khắp nơi trên toàn quốc với nhiều hình thức phong phú. Hàng vạn thanh niên nô nức tòng quân, các đoàn quân Nam tiến được thành lập, gấp rút lên đường vào Nam chiến đấu chi viện cho Nam bộ. Toàn dân tộc sôi sục căm thù, tỏ rõ ý chí quyết tâm chống Pháp xâm lược, bảo vệ độc lập và thống nhất Tổ quốc.

Ngày 26/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư “Gửi đồng bào Nam Bộ” khẳng định tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp, kêu gọi nhân dân cả nước đoàn kết một lòng đưa cuộc kháng chiến giữ nước đến thắng lợi cuối cùng. Đáp lại lời kêu gọi của Người, xứng đáng với lòng tin cậy và sự cổ vũ của nhân dân cả nước, với gậy tầm vông, mã tấu cùng các loại vũ khí thô sơ, nhân dân miền Nam đã dũng cảm đánh trả kẻ địch có trang bị vũ khí hiện đại, từng bước làm thất bại âm mưu của địch, tạo điều kiện để ta củng cố chính quyền cách mạng, xây dựng chế độ mới. Tiếng súng kháng chiến ở Sài Gòn - Chợ Lớn đã gây chấn động cả nước. Ngay lập tức, nhiều tỉnh ở Nam Bộ đã nhanh chóng gửi lực lượng đoàn viên, thanh niên, tự vệ xung kích… về góp sức với nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn chống thực dân Pháp xâm lược.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tái xâm lược của quân và dân ta trong những ngày đầu ở Nam bộ có ý nghĩa rất to lớn, đã ngăn chặn một bước sự xâm lược của thực dân Pháp, đánh một đòn mạnh mẽ đầu tiên vào âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp, làm tiêu hao một bộ phận sinh lực địch, hoàn thành tốt nhiệm vụ kìm giữ quân địch trong thành phố và các thị xã trong một thời gian dài, góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh giữ vững chính quyền nhân dân, chủ quyền dân tộc. Đồng thời, tỏ rõ tinh thần yêu nước quật cường và tinh thần chiến đấu anh dũng để bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Ghi nhận và biểu dương tinh thần chiến đấu kiên cường của quân dân Nam Bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ tặng đồng bào Nam bộ danh hiệu vẻ vang: “Thành đồng Tổ quốc”.

Tài liệu tham khảo

- Báo Nhân dân TP. Hồ Chí Minh

- Lịch sử Nam bộ kháng chiến (1945 – 1954) (Tập 2), Nxb Sự thật, 2012